MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-06-26
2016-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2016-06-26
2016-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keď Mojžiš s ľudom Božím preč z Egypta sa bral,
bol faraón im v pätách a vpredu morský val,
Boh vlny mora rozdelil a cestu otvoril.
A ten Boh, čo za Mojžiša žil, sa dodnes nezmenil.
Ešte dnes, ešte dnes ja to smiem skúsiť tiež:
On je vždy ten istý Boh,
ešte dnes, ešte dnes ja to chcem vyznať tiež:
On je vždy ten istý Boh!

2. Keď malý, slabý Dávid pred Goliášom stál,
mal obor ľudskú silu, no Dávid Božiu mal.
V tej moci Božej kameň vzal a obra porazil.
A ten Boh, čo za Dávida žil, sa dodnes nezmenil.
Ešte dnes, ešte dnes ja to smiem skúsiť tiež:
On je vždy ten istý Boh,
ešte dnes, ešte dnes ja to chcem vyznať tiež:
On je vždy ten istý Boh!

3. Keď v Babylone Daniel sa klaňať odmietal,
do jamy plnej levov kráľ uvrhnúť ho dal.
Boh ústa šelmám zatvoril, Daniela zachránil.
A ten Boh, čo za Daniela žil sa dodnes nezmenil.
Ešte dnes, ešte dnes ja to smiem skúsiť tiež:
On je vždy ten istý Boh,
ešte dnes, ešte dnes ja to chcem vyznať tiež:
On je vždy ten istý Boh!

4. Keď neurobil Jonáš, čo Boh od neho chcel,
zhltla ho v mori ryba, čo strachu vytrpel!
Keď poslúchať sa zaviazal, Boh späť ho navrátil.
A ten Boh, čo za Jonáša žil, sa dodnes nezmenil.
Ešte dnes, ešte dnes ja to smiem skúsiť tiež:
On je vždy ten istý Boh,
ešte dnes, ešte dnes ja to chcem vyznať tiež:
On je vždy ten istý Boh!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)