MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Predivná moc nás tíško obostiera,
pokojne to, čo príde, čakám len.
Pán Boh je s nami zrána i zvečera
a bude s nami každý ďalší deň.
2. Včerajšok ešte srdcia naše mučí
a k zemi tlačí bremä ťažkých čias,
ach, Pane, daruj preľaknutej duši
Záchranu, čo si pripravil pre nás.
3. Ak máš pre nás len horký kalich bôľu,
čo beztak sa už vrchom prelieva,
prijmeme vďačne Tvoju svätú vôľu;
veď Tvoja ruka všetko zosiela.
4. Ak nám však mieniš, Pane, dopriať radosť,
a tu na svet ešte slnka jas,
my vtedy cítiac aj prežitú ťažkosť,
oddáme Tebe celý život náš.
5. Keď ticho vôkol nás zavládne zasa,
nech hudba nebies doľahne až k nám;
ten svet, čo z výšav až sem ozýva sa,
nás vzbudí chváliť Teba, večný Pán!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)