MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, Ty poznáš cesty ľudského života,
sprevádzaj na nich vždycky nás Tvoja dobrota,
aby sme kráčali dľa Tvojich prikázaní,
tak vieru po všetky dni skutkom dokázali.
2. Nedopusť nám zablúdiť na cestu hriešnikov
a skutky si obľúbiť ľahkomyseľníkov,
nedaj ísť cestou zlou za lakomstvom a pýchou,
za telesnou žiadosťou a túžbou nečistou.
3. Duch Tvoj dobrý tak veď nás sťa po rovnej zemi,
dopraj žiť nám v každý čas zbožne pred všetkými,
dokiaľ sme v časnosti, nech v láske si slúžime
a Teba velebíme v srdca úprimnosti.
4. Prosíme vrúcne Teba, láskavý Ježiši,
Ty cesta si do neba a Vodca najvyšší,
kiež nás slovo sväté a pravá živá viera
na ceste podopiera a ku spáse vedie!
5. Keď rozkážeš nám, Kriste, dokonať naše dni
a na života ceste príde ten posledný,
pomôž nám vykročiť z domova pozemského
a v sláve nebeského príbytku s Tebou žiť!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)