MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodin dáva nám najvzácnejšie dary
vtedy, keď dietkami rodičov obdarí,
neraz však nádeje vystrieda smútok, žiaľ
a radosť stráca sa, hoc Boh na nebesá dieťatko k sebe vzal.

2. Ani ten púčik sa nestačil rozvinúť
a život predčasne musel sa pominúť.
Pod božou sa rukou v pokore skláňame,
od Neho z výsosti útechu v žalosti túžobne žiadame.

3. Pán Ježiš hovorí: Tam, kde je tvoj poklad,
nech srdce tvoje je, nuž, k výšinám pohľaď!
Vyznajme s pokorou: Pán Boh dal, Pán Boh vzal
a s vierou tešme sa: on dietkam v nebesiach s anjelmi slávu dal.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)