MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Včera, dnes i na večnosť, ten istý si, Jezu Kriste,
Tys ochrana, bezpečnosť, sila, spása Ty si iste,
preto Tvoje sväté meno buď vždy od nás velebeno.

2. Preto v tvojom chceme aj mene cestou žitia ďalej,
Ty buď s nami, požehnaj i žehnaj nás v láske stálej,
ukazuj nám pravú cestu k nebeskému spásy mestu.

3. Veď nás, dvíhaj v slabostiach, nedaj zájsť na chodník mylný,
svieť nám, Svetlo v temnostiach, bojuj za nás, Pane silný,
keď útočí drzo, smelo na nás diabol, svet i telo.

4. Čo by koľvek dopadlo, Tebou ľud Tvoj všetko zdolie,
buď by sa nám dostalo ísť i smrti cez údolie.
Bez strachu sme, nezúfame. V Tebe život večný máme!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2011-02-11
2011-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)