MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-02
2013-07-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)


„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain