MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiši, drahý poklad môj, spasenia môjho základ, zdroj;
po Tebe túžim úprimne: Zjav sa mi, Pane, buď pri mne!
Ó Ježiši, ó Ježiši!

2. Prosím Ťa na stotisíckrát, ach, Pane, ku mne sa obráť,
by si ma v smútku potešil, a z trápenia vyslobodil,
ó Ježiši, ó Ježiši!

3. Nič nie je drahšie na svete nad Tvoje meno presväté.
Keď v Tebe drahý poklad mám, márnosti sveta nežiadam;
ó Ježiši, ó Ježiši!

4. Keď si na Teba spomínam, o Tvojom mene rozjímam,
duch môj pre velikú radosť prežíva pravú blaženosť.
Ó Ježiši, ó Ježiši!

5. Rozpaľuj mi láskou srdce, nech Ťa miluje vždy viacej,
keď umriem, nech k Tebe prídem a naveky s Tebou budem,
ó Ježiši, ó Ježiši!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:14 min)

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)

2010-10-15
2010-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Piesne z evanjelického spevníka naspievané pri príležitosti IV. stretnutia slovenských speváckych zborov v Budapešti 6. - 7. mája 2006

Pieseň č.343
Chvála Tebe, Bože náš
Pieseň č.374
Keď zasvitnú ranné zore
Pieseň č.381
Oslávme Pána
Pieseň č.368
Bože Otče, buď Ti chvála
Pieseň č.646
Učiň ma, Bože, svetielkom
Pieseň č.315
Svieť, svetlo, svieť
Pieseň č.573
Daj, Bože, pokoja
Pieseň č.229
Boh náš je láska
Pieseň č.484
Za ruku veď ma, Pane
Pieseň č.245
Ó láska Božia, láska večná
Pieseň č.475
Smieť žiť pre Krista
Pieseň č.453
Ježiši, drahý poklad môj