MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Duchu Svätý, obdar nás darom pravdy živej,
aby každý videl jas viery v skutkoch činnej,
ktorá má nám osvietiť temno vlastni zemskej,
a zvlášť to, kde máme prísť, miesto spásy večnej.
2. Posvätiteľ, vyslyš nás, posväť vôľu našu,
nech nesieme v každý čas cnostných plodov krásu:
lásky, pravdy, dôvery, spoločenstva ctného,
zmužilosti, pokory, srdca úprimného.
3. Utešiteľ, sluchu praj našim bôľnym vzdychom,
skleslým srdciam pridávaj nádej v čase smutnom,
uč nás v Boha verného, čo vždy dobre mieni,
dúfať, čakať na Neho, aj keď divne činí.
4. Daj aj v ten čas najťažší, nech je duša smelá,
a keď smrť sa priblíži, nech duch z nášho tela
podľa sľubu Božieho príde k večným stanom,
do radosti večného prebývania s Pánom.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2011-05-06
2011-05-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)