MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ku Tebe, Otče, všetko živé vzhliada
a z lásky Tvojej nasýtenie hľadá;
aj nám nehodným dlaň svoju otváraš, o nás sa staráš.
2. Dávaš nám všetko potrebné v hojnosti
v príhodnom čase dľa svojej ľúbosti,
za to Ťa, Otče, dnes oslavujeme, a ďakujeme.
3. Keď z Tvoje lásky pokrm prijímame,
aj to na Tvoje slávu nech konáme,
vďační za dary, striezliví a mierni, a to deň po dni.
4. Daj nám, Otče, tiež na ten deň pamätať,
keď sa budeme Tebe zodpovedať,
ako sme s darmi, ktoré sme prijali, zaobchádzali.
5. Preto Ťa vrúcne prosíme, ó Pane,
požehnaj každé naše stolovanie
a raz nás k sebe pozvi všetkých spolu v nebesiach k stolu.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:37 min)

2011-08-11
2011-08-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)