MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)

2010-10-25
2010-10-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pohliadni na nás z výsosti, čuj, Bože, naše žiadosti,
počúvaj i tieto dietky, ktoré majú teraz všetky
obnoviť sľub krstu svätý, Otče, v láske prebohatý,
vyznať, že po život celý Tvojimi by zostať chceli.
2. Posilňuj ich v horlivosti, v odvahe a statočnosti,
nech ich viera rastie, silnie a sa dokazuje v čine;
daj to, Spasiteľ náš milý, aby Tebe k chvále žili,
pevnú vernosť zachovali, Teba stále milovali.
3. Chráň ich, Hospodine Svätý, nech sa žiadne z nich nestratí,
lež mocou Tvojej milosti premáhajú zlé žiadosti;
daj, aby len Tvoja sila trvalo v nich pôsobila;
tak aj na poslednom súde Tvoja milosť s nimi bude.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:29 min)