MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-04
2013-07-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Aj keď neviem ako, kde, rozlúčim sa s telom svojím,
to však môj Boh dobre vie. Verím, preto sa nebojím;
mojou snahou je vždy bdieť, hoc by prišla smrť aj hneď.

2. Nadovšetko si čisté svedomie chcem zachovávať,
a dúfanie mať isté, vieru v Ježiša dokázať
čistou láskou, aj bolesť každú bez reptania niesť.

3. Keď tu žijem pokojne, pokojne aj potom usnem,
keď môj Pán je so mnou, viem, hoci aj do hrobu klesnem,
pre zásluhy Jeho smiem veriť, že s Ním žiť budem.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)