MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-20
2012-01-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)

2012-01-20
2012-01-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V smutnej chvíli, drahý Pane, s bôľom v srdci ticho rozjímame
o nevinnom utrpení, ktorým sme pre večnosť zachránení.
2. V ťažkých mukách hlavu skláňaš a na kríži v bôli dokonávaš potupený, zavrhnutý znášaš za nás údel smrti krutý.
3. Z lásky nevinný umieraš, krvou všetky naše viny zmývaš;
Tvoje sväté utrpenie, vymohlo nám život spasenie.
4. Vďaka, Kriste, Tvoje rany otvorili do večnosti brány,
Tvojím svätým umučením stali sme sa ľudom vykúpeným.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)