MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-05-19
2012-05-19 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:49 min)

2012-05-19
2012-05-19 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. My všetci veríme v jedného Boha, Stvoriteľa neba i zeme,
Otca nášho láskavého, ktorého my všetci deťmi sme.
On nám všetko dobré dáva, telo, dušu požehnáva,
od zlej príhody nás zachováva, preto, čoho by sme sa báli,
veď On sa o nás sám verne stará, živí, opatruje, ochraňuje,
všetko je v Jeho moci!
2. My všetci veríme v Ježiša Krista, Syna Jeho, Pána milého,
ktorý s Otcom od vekov je, tejže podstaty a cti Jeho,
On z Márie, panny čistej, ako človek sa narodil
skrze Ducha Svätého počatý. Aby sme večne nezhynuli
na kríži za nás hriešnikov zomrel, a potom na tretí
deň z mŕtvych vstal, Bohom Otcom vzkriesený.
3. My všetci veríme, že Ježiš Kristus na tretí deň mocne z mŕtvych vstal, štyridsať dní sa ukazoval, apoštolov do sveta poslal,
napokon vstúpil do neba, sedí po pravici Otca;
zvíťazil slávne nad nepriateľmi, ktorí sa Písmu protivili;
každým dňom k súdu sa približuje, všetky skutky ľudské,
zlé i dobré sám mocne súdiť bude.
4. My všetci veríme v Ducha Svätého, čo pochádza z Otca i Syna,
ktorý smutných potešuje, najvzácnejšie dary nám dáva,
cirkev kresťanskú ne zemi udržuje v pravej viere,
že budú nám hriechy odpustené, a že telo bude vzkriesené;
po krátkej púti v tejto časnosti Kristom Pánom je nám
pripravený život v Jeho večnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:44 min)