MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-04-13
2011-04-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Dokonané! – pamätaj si! zvolal Kristus, Darca spásy,
na kríži, keď znášal bolesti pre tvoj hriech a tvoje neresti,
splnil, čo bolo o Ňom písané, sám ti vraví: Dokonané!
2. Dokonané! V umučení zákon je už naplnený;
my sme sa nemohli vykúpiť, Pán musel za nás smrť podstúpiť;
všetko, čo bolo od nás žiadané, v Kristu je už dokonané.
3. Dokonané! Čože pridať k tomu môžem? Smiem len vyznať:
Spasenie, čo v Kristu Pánu mám, úprimnou vierou rád prijímam;
všetko, čo vo mne konáš, môj Pane, bude v Tebe dokonané.
4. Dokonané! Vykúpený som, z hriechov vyslobodený,
len v Kristu mám isté spasenie, nesmierne Božie dobrodenie;
i keď raz telo smrti podľahne, poteší ma: „Dokonané!“
5. Dokonané! Maj v pamäti slovo Kristovo pri smrti.
Nauč sa v živote tak konať, ako nám Pán ráčil príklad dať;
kým žiješ, v srdci maj napísané: Kristus vraví: „Dokonané!“

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)