MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-04
2013-07-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Dnes žijem, či však dočkám rána? Kto nazrie do budúcnosti?
Nuž, prosím Teba, môjho Pána, daj, nech Ti žijem k chvále, cti,
aby som Tebe, Pánovi, bol počet vydať hotový.

2. Kvet zrána zdobí pestrá krása a naraz rýchlo uvädne.
Tak aj človek prv než nazdá sa, do hrobu náhle upadne;
nuž, vyplňuj verne čas svoj, čo ak dnes príde koniec tvoj?

3.Chráň sa vždy márnych skutkov, hriechu, a nestrať z očí nebies vlasť,
tam kvitne verným palma mieru, tu smútok, stály boj a strasť;
vedz, rýchlo život uletí, deň včerajší sa nevráti.

4. Chcem preto, ako Tvoji verní, v bázni Božej, môj Pane, žiť,
by som bol aj ja sluha verný, veď môžeš v každej chvíli prísť.
Ak by si prišiel v rýchlosti, prijmi ma k sebe z milosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)