MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-22
2012-04-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:36 min)

2012-04-22
2012-04-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó kresťania, vzdajme chválu vzkriesenému Kristu Pánu,
radujme sa a plesajme, Haleluja! zaspievajme.
2. Pastier ovečky zachránil smrťou, čo za ne podstúpil,
nad peklom mocne zvíťazil, hriešnych ľudí s Otcom zmieril.
3. Povedz nám, Mária milá, čo si pri hrobe videla?
– Posla Božieho, anjela, i rúcho z Kristovho tela;
4. hrob prázdny, Krista živého, slávne z mŕtvych vzkrieseného.
Vstal Pán Ježiš, zdroj nádejí, kázal ísť do Galiley. –
5. Iste Pán Ježiš z mŕtvych vstal, Víťazom sa nad smrťou stal,
preto radostne plesajme, Haleluja! zaspievajme.
6. Verme svedkom Vzkrieseného, Márii i verným Jeho,
a nie lživým nepriateľom, Krista Pána trýzniteľom.
7. Vyznávajme: Vstal si iste z mŕtvych, Pane Jezu Kriste,
k Tebe voláme srdečne: Buď nám milostivý večne.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:07 min)