MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-20
2012-01-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ja a dom môj, Pane verný,
sme Ti slúžiť pripravení, odovzdať sa Ti cele,
plniť Tvoje prikázanie,
prosiť Ťa o požehnanie a milovať Ťa vrele.
Pri tom náš dom nech je miestom,
spoločenstvom pobožnosti a opravdivej radosti.

2. Rozhojňuj v dome nám pokoj
a všetkých v jednej mysli spoj, naplňuj pravou vierou;
nech v láske sa rozhojníme,
a život svoj ozdobíme trpezlivou pokorou,
aby sme vždy v láske stálej,
vytrvalej pracovali, Tvoj príklad nasledovali.

3. Na milosť Tvoju, náš Pane,
nech sa všetci spoliehame a na Tvoju dobrotu,
i v čase skúšok, starostí
pomáhaj, Bože, z výsosti, len v Tebe mať istotu,
Tebe verne, či v žalosti,
či v radosti sa oddáme, v láske k Tebe zotrváme!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:18 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)