MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ľutujem, že som zhrešil na ceste života,
Pána Boha som hneval, šiel za zvodmi sveta
a na to nepomyslel, že mám Bohu slúžiť,
Jemu, ktorý mi dáva z milosti svojej žiť.
2. Sťa slepý som nepoznal dar milosti Jeho,
šťastiu som pripisoval to, čo mám od Neho;
Jemu som neďakoval, verne som neslúžil,
a tak neposlušnosťou trest som si zaslúžil.
3. Veľká je milosť Božia, že s trestom nenáhli,
ba dáva na pokánie všetkým čas príhodný;
plášťom nás prikrývajúc svojej láskavosti,
i keď my Ho hneváme, nehodní milosti.
4. Bože, ozaj ľutujem všetky hriechy moje,
nehľaď na mňa biedneho v prchlivosti svojej,
viac mi nepripomínaj tieto neprávosti,
pre zásluhy Kristove odpusť ich z milosti.
5. Prosím, veď viem, že moc máš, a sám všetko môžeš.
Všetkým, čo Ťa hľadajú k sebe dopomôžeš.
A zvlášť tým, ktorí v Teba nádeje skladajú,
lásku Tvojho zo srdca úprimne žiadajú.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)