MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-01
2013-07-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Do rúk Božích porúčame zosnulého po boji.
Došiel beh tvoj už do cieľa ideš pred trón Spasiteľa,
nech ťa prijme na milosť; Žehnáme ťa. Amen, amen!
Odpočívaj v pokoji. V dome Otca Pán ten svätý iste
miesto prichystal ti, kde je stála blaženosť.

2. Večnej slávy svetlo svitá, rozjasňuje smrti tieň,
veď hlas Boží prebudí ťa, vzkriesenia keď príde deň.
Žehnáme ťa. Amen, amen! Z lásky Pána ti je dané
viacej, než sám by si chcel: Všetkých hriechov odpustenie, vykúpenie, oslávenie vydobyl ti Spasiteľ.

3. Naposledy: Amen, amen! Žehnáme ťa v pokoji.
Aj keď v žiali nariekame, Pán nám rany zahojí.
Raz aj my sa pominieme, cestou smrti odídeme,
ale z Božej milosti Ježiš Kristus, Spasiteľ náš
z prachu zeme teba i nás / prebudí do večnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)