MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2010-10-17
2010-10-17 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Čo môj Boh chce, to sa vždy staň, najlepšia vôľa Jeho,
spoľahlivo spomáha sám tým, čo dúfajú v Neho.
On aj z núdze pomôcť môže, ak tresce, mierne tresce,
verím v Neho, dúfam v Neho. On mi vždy dobre chce.

2. Pán Boh mi je potešením, zdrojom mojej nádeje,
ako sám chce, nech tak činí, mne sa krivda nedeje.
Jeho slová – pravda živá. Vlasy moje spočítal,
v každý čas sa stará o nás, len to máme, čo On dal.

3. Ochotne raz opustím svet, vďačne pôjdem ku Nemu,
kedykoľvek, trebárs i hneď, oddávam sa len Jemu.
Dušu svoju ja s dôverou odovzdám do Jeho rúk.
On Boh pravý aj mňa zbaví i časných i večných múk.

4. Bože, o jedno Ťa žiadam, neráč mi to odoprieť,
keby ma k zlu zvádzal satan, neprestaň nado mnou bdieť,
chráň od skazy, daj zvíťaziť, Všemohúci môj Pane;
kto tak žiada, ten nádej má, že to v Kristu dostane.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)