MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2010-10-11
2010-10-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Duša, Boha oslavuj, chváľ, Jemu vrelú vďaku vzdaj,
starosti na Neho uvaľ, a v Neho pevne dúfaj;
On má dosť ciest, plný je svet znamení moci Jeho;
ako On chce, tak sa deje dľa úmyslu svätého.
2. Tebe, Bože, Hospodine, chcem dnes radostne spievať,
za nejedno dobrodenie, srdečne poďakovať;
mnoho vecí daroval si z lásky môjmu životu,
preto vďačne chvála Ti znie za nesmiernu dobrotu.
3. Hoc v živote často klesám, veď som popol len a prach,
Ty však pozdvihuješ ma sám, posilňuješ ma v mdlobách,
hriechy snímaš, vinu zmývaš krvou Syna milého
veriacemu kajúcemu v Svätej Večeri Jeho.
4. Keď som úzkosti prežíval, a nevedel kam ujsť mám,
len Teba som srdcom vzýval, Ty si pomáhal mi sám,
preto v Teba, Otče z neba, v šťastí, v nešťastí dúfam;
nech sa stane, čo chceš Pane, verím, preto nezúfam.
5. Po svojich ma cestách vždy veď, Bože plný milosti,
svojím Svätým Duchom posväť, nech Ti žijem k chvále, cti;
preveď cestou, ho tŕnistou sluhu vykúpeného
až do neba, kde by Teba ctil som Otca večného.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)