MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Radujte sa, ó kresťania! Radujte sa všetci spolu;
milosť Božia je nám daná, Kristus prišiel z nebies dolu;
On nás vrelo miloval, človekom sa pravým stal.
Radosť, radosť nad radosti! Zavítaj k nám, Hosť z výsosti;
vitaj, k nám zavítaj, Slnko spravodlivosti!

2. Pozri, pozri, duša milá, Spasiteľ sa ti narodil,
tvoja túžba sa splnila, prišiel, by nás vyslobodil;
On sa pre nás ponížil, aby hriešnych vykúpil.
Radosť, radosť nad radosti! Zavítaj k nám, Hosť z výsosti;
vitaj, k nám zavítaj, Slnko spravodlivosti!

3. Čože Ti dám, môj Ježiši, že mám v Tebe Spasiteľa?
Premôž pochybnosti v duši, čo by sa Ti oddať chcela.
Chcem Ti svoje srdce dať: ach, ráč k sebe ma prijať.
Radosť, radosť nad radosti! Zavítaj k nám, Hosť z výsosti;
vitaj, k nám zavítaj, Slnko spravodlivosti!

4. Pane, všetkých nás posilňuj v pravej viere, poslušnosti,
ujmi sa nás a ochraňuj, veď teraz i v budúcnosti:
Daj kresťanstvu celému pokoj, radosť každému!
Radosť, radosť nad radosti! Zavítaj k nám, Hosť z výsosti;
vitaj, vitaj, k nám zavítaj, Slnko spravodlivosti!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:30 min)