MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-13
2012-01-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kriste, Ty si ustanovil sviatosť Krstu svätého,
učeníkom si uložil, ísť do sveta celého,
by o Tebe svedčili a národy krstili:
v meno Otca nebeského, Syna i Ducha Svätého.
2. Krst svätý nás očisťuje od hriechu dedičného,
z večnej smrti zachraňuje úprimne veriaceho;
kto Krst svätý prijíma, v Kristu večný život má,
z vody, z Ducha je zrodený, Kristom Pánom vykúpený.
3. Majme stále na pamäti: Boh nás prijal za svoj ľud,
žime ako Jeho deti, ktoré vedie Svätý Duch,
hriechov sa vystríhajme, skutky lásky konajme,
Duchom Božím obnovení, s Pánom v krste zjednotení.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)