MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-04
2013-07-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Krížom trápený, Bože, Teba hľadám,
ťarchou skľúčený do Tvojich rúk skladám
všetko dúfanie, i svoj život celý, plný dôvery.

2. Len tá blaženosť posilňuje, Pane,
že mi nebies vlasť príbytkom sa stane
aj cez smrti tieň, že Ty, svetlo pravé, vedieš ma k sláve.

3. Pane, sily daj preniesť smrti chvíle,
z lásky vypočuj vzdychy úpenlivé,
keď so mnou budeš v tom poslednom boji, usnem v pokoji.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)