MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-28
2011-05-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Príď, Stvoriteľ, príď, Duch Svätý, navštív nás, zošli na všetkých,
na celé Tvoje stvorenie milosť, pokoj, požehnanie.

2. Ty Tešiteľ si najlepší, dar nad dary najcennejší,
liek nášmu srdcu hojivý a lásky plameň hrejivý.

3. Ty si v daroch prebohatý, Duch pravej božskej podstaty,
zjavuješ svetu Otcovo v rozličných jazykoch slovo.

4. Naplň nás svojou múdrosťou, pokorou, lásky vrúcnosťou,
posilňuj nás, keď klesáme, veď vieš, že krehkí, slabí sme.

5. Zlosť nepriateľov vzdiaľ od nás, daruj svoj pokoj, Bože náš,
aby sme za Tebou išli a večný život dosiahli.

6. Daj nám poznať Boha Otca, i Krista – On je náš Vodca,
aj Teba, Radca náš milý, aby sme Ťa stále ctili.

7. Buď chvála Otcu večnému i Synu oslávenému
aj Duchu pravdy, milosti tu časne, tam vo večnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2011-05-28
2011-05-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:36 min)