MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:36 min)

2011-04-30
2011-04-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme vo všemocného Otca, i vševedúceho,
On stvoril nebo s hviezdami, našu zem s úrodami.
2. Veríme i v Syna Jeho, Spasiteľa jediného,
Duchom Svätým počatého, z Panny narodeného.
3. Pod Pilátom umučený zomrel a bol pochovaný;
potom do pekiel zostúpil, svojich verných vykúpil.
4. Ježiš Kristus Nazaretský, ktorý umrel za nás všetkých,
tretieho dňa vstal víťazne. Do neba vstúpil slávne.
5. Odtiaľ v sláve na súd príde, živých mŕtvych súdiť bude,
ó, príď, Sudca spravodlivý, a buď nám milostivý.
6. Veríme v Ducha Svätého, cirkev posväcujúceho,
v nej je spoločenstvo svätých, v Krista Pána veriacich.
7. Veríme, že len z milosti, z Kristových zásluh, hodností
máme hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie.
8. I v život večný veríme, ktorý v Kristu dostaneme; On
zhasil pekelný plameň; vyznajme spolu: Amen!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)