MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)

2011-01-27
2011-01-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, môj Bože, kto pomôže, keď som sa hriechmi zranil
čo si počnem, koho nájdem, aby som sa zachránil?

2. Hoc by šiel som celým svetom a záchranu v ňom hľadal,
zistil by som s ťažkým srdcom, že úľavu mi nedal.

3. Vo tme hriechu ja útechu nachádzam v Tebe, Pane,
nehnevaj sa a zľutuj sa, prosím o zmilovanie.

4. Ak má byť tak a nie inak, že pre hriech trpieť musím,
i trest prijmem, len počuť chcem, že odpustíš kajúcim.

5. Nuž, odpusť zlosť, udeľ milosť, daj mi srdce poslušné,
nech nereptám a neprehrám spasenie svoje večné.

6. Nalož aj dnes, ako sám chceš, so mnou, ja sa poddám vždy,
len dbaj o mňa a odo mňa neodvracaj sa nikdy.

7. Ty si, Kriste, útočište mne, človeku hriešnemu,
kajať sa chcem a tak prídem, k Otcovi nebeskému.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:17 min)