MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-25
2012-03-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Za Tvoju lásku Ti ďakujem, Vykupiteľ môj, Ježiši,
daj, nech Ťa už nezarmucujem, keď dal si mi dar najdrahší.
Nech na to stále pamätám, čo pretrpel, si za mňa sám.
2. Pomáhaj mi nad zlom víťaziť, verne plniť povinnosti,
nauč ma pred hriechom sa chrániť, podaj mi ruku v ťažkosti.
Tvoj kríž, Tvoje umučenie i v smrti dá potešenie.
3. Od Teba ma už neodvedie sveta tohoto mámenie,
zisk, rozkoš, sláva ma nezvedie na cesty zlé pomýlené.
Ty si a zostaneš mojím; a ja navždy budem Tvojím.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:01 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)