MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-04
2013-07-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Na svoju smrť sa rozpomeň, kým žiješ v tejto časnosti,
nehľadaj márne deň čo deň, v čom nieto pravej stálosti.
Na mysli večný život maj, nie si tu navždy, pamätaj
v Kristu je nádej záchrany.

2. Čo chce tvoj Pán, maj na mysli, veď tebe smrť tiež blízka je, keď na ňu človek nemyslí, náhle mu život skracuje.
Dnes, hľa, nám vzala jedného, zajtra vziať môže ďalšieho,
raz príde rad na každého.

3. Nuž, buďme všetci v každý čas z časnosti odísť hotoví, pokánie z hriechov čiňme včas a buďme verní Pánovi.
Za príklad slúžme zbožnosti, úprimnej lásky, svornosti,
tak dosiahneme spasenia.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)