MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-08-31
2013-08-31 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2013-08-31
2013-08-31 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, jak blahoslavený je, kto k Bohu odišiel,
kto v nebi s Ježišom žije, kto dosiahol svoj cieľ
a získal nezaslúženú milosti Božej odmenu:
Vzal veniec života.

2. Ty, priateľ náš, si predčasne púť svoju dokonal,
však v nebies vlasti prekrásnej/ ti miesto prichystal
Pán Ježiš, Priateľ najlepší. On zarmútených potiší,
čo žialia za tebou.

3. Jak zrno, ktoré sejeme, sa skryje do zeme,
tak my, čo v Krista veríme, do prachu ľahneme.
Však náš Pán, ktorý z hrobu vstal, nám víťazstvo nad smrťou dal:
On iste vzkriesi nás.

4. Nuž, spočiň v Božej ochrane a v Jeho náručí.
Nás, kým tu ešte trváme, nech Ježiš naučí
v šľapajách Jeho putovať, boj viery dobre bojovať,
tak prísť, tam kde je On.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)