MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, Duchom Svätým naplň nás, Ty večný Bože sám,
nech cíti aj dnes ľudstvo zas tej Tvojej lásky plam.

2. Ó, zošli Ducha tichosti, daj svetlo spasenia,
a Duchom pravdy, milosti, stvor nové stvorenia!

3. Do hlbín slova Božieho, Ježiši, uveď nás,
nech mocou Ducha Svätého počujeme Tvoj hlas.

4. Tvoj príkaz chceme zachovať, otvor srdcia aj um
a pomôž verne zvestovať nám evanjelium.

5. Aj Tvoju, Spasiteľu náš, smrť chceme zvestovať,
kým nezostúpiš v sláve zas nad svetom kraľovať.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:59 min)