MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh je Duch, v Neho všetci veríme, v duchu pravdy k Nemu hľadíme,
celého sveta On je Stvoriteľ sám, Otec láskavý,
náš všemohúci Pán, náš všemohúci Pán.
2. Vidiac, že slabí v boji s hriechom sme, Syna poslal nám na spasenie,
On pomazaný Duchom Otca svojho, prišiel vykúpiť
:/: človeka hriešneho.:/:
3. Otcovu vôľu na zemi plnil, Duchom Svätým nás znovu zrodil
na kríži umrel, vstal na nebo vstúpil, a tak ľud verný
:/: zo smrti vykúpil:/:
4. V tom Duchu učeníci Kristovi hlásať spásu boli hotoví:
kázali verne, kríž svoj niesli stále tak, aby cirkev
:/: rástla k Božej chvále.:/:
5. Duch Svätý cirkev Božiu spravuje, dary ducha jej udeľuje,
On nás ku viere v Krista povoláva a spoločenstvo
:/: svätých zachováva.:/:
6. V tomto Duchu už tu rozsievajme, hojnú žatvu v nebi čakajme;
Ty, ktorý si dal závdavok Ducha nám, posväť v tej viere
:/: život, náš Bože sám.:/:

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)