MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V modlitbe bývaj vytrvalý, modlievaj sa za spasenie,
počúva Pán Boh milostivý prosby veriacich úprimné,
preto Jemu sa modlievaj, pros Ho i vďaku Mu vzdávaj.
2. Aké šťastie a česť pre teba s Pánom Bohom sa zhovárať,
Jemu – Pánovi zeme, neba, čo máš na srdci, povedať,
hoc pozná naše myslenie, radosti a utrpenie.
3. Z modlitby mnoho získavame, ak prosíme, dostaneme,
Božie dedičstvo odmietanie, ak modlievať sa nechceme.
Bez pokorného modlenia niet s milým Otcom spojenia.
4. Duši je vždy uspokojenie, keď môže k Bohu sa vznášať,
od Neho prosiť si spasenie, vrúcnu modlitbu prednášať;
nepoznám nad to nič milšie, veriaceho dôstojnejšie.
5. S modlitbou všetko chcem začínať, s modlitbou všetko dokonať,
za zbroj ju v boji používať, s ňou zo sveta sa odobrať.
S modlitbou v Kristovom mene, Otče, ku Tebe prídeme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)