MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodinu podajme ruku, poďme do Jeho svätyne!
On nás volá i v novom roku, nuž Jeho slovo prijmime!
Len v Bohu je radosť večná, vznes sa k Nemu, myseľ vďačná!

2. Hospodinu podajme ruku, a prosme Ho o zmierenie.
Na svete plnom klamu hluku len v Bohu je utíšenie.
Čas je zo sna sa prebudiť a danú milosť využiť.

3. Hospodinu podajme ruku na dôkaz stálej vernosti!
Za Ním poďme i v tomto roku v pokore, viere a cnosti.
Nezíďme už z cesty pravej, držme sa náuky zdravej.

4. Hospodinu podajme ruku na znak pravého pokánia.
On v Kristu dáva nám záruku, že dôjdeme zľutovania,
keď v deň súdu posledného k odplate pozve každého.

5. Hospodinu podajme ruku, oddajme sa Jemu cele!
A zvolajme: „I v novom roku pomáhaj nám v dobrom diele,
a na ďalšie putovanie vylej svoje požehnanie!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)