MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2010-09-29
2010-09-29 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V tomto tichom pôstnom čase chcem pri Tebe, Kriste, dlieť,
pre mňa kráčaš na Golgotu, za hriešneho ideš mrieť
znášaš hanu i urážky, berieš na seba kríž ťažký,
platíš za hriech všetkých nás; bičujú Ťa hrozne trpíš,
krvavým potom sa potíš, strýznený si, Pane náš.
2. V tomto tichom pôstnom čase chcem pri Tebe, Kriste, dlieť,
rany cítiť, bolesť krutú, čo si musel pretrpieť;
chcem byť svedkom Tvojich bôľov, spravovať sa Tvojou vôľou,
chcem byť s Tebou v plači lkať; na modlitbách v Getsemane,
chcem byť s Tebou, drahý Pane, i pod krížom vytrvať.
3. V tomto tichom pôstom čase pri Tebe chcem, Kriste, dlieť,
ó, nauč ma, že záchrany pre mňa inde v svete niet,
žiadna rozkoš, ani sláva, ktoré tu svet ľuďom dáva,
nemôžu ma zachrániť, nieto cesty okrem Teba,
ktorá viedla by do neba, iba s Tebou chcem ňou ísť.
4. V tomto tichom pôstnom čase pri Tebe chcem, Kriste, dlieť,
naučiť sa znášať bolesť, v každom kríži s Tebou bdieť,
v pokore k Tebe viniem, s vierou v Teba nezahyniem,
čo naložíš, unesiem; keď sa skončí cesta moja,
bude koniec bied a boja, v Tvojich ranách spočiniem.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:26 min)