MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2010-09-29
2010-09-29 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Radosť moja, potešenie, Láska moja, Ježiš môj,
viera, nádej a spasenie, vzácna milosť a pokoj!
K Tvojim nohám kľakám vďačne, Teba milujem srdečne;
v modlitbách Ti ďakujem, vzývam Ťa, zvelebujem.

2. Cesty moje osvecuješ vierou v Otca milosti,
láskavo ma posilňuješ, podopieraš v žalosti,
Ty si štít môj v pokušení potešuješ odpustením,
pred každým zlom ochrániš, večnú radosť pripravíš.

3. Keď som sa Ťa hriešne spustil, márnotratne blúdil som,
Ty si ma z očí nespustil, láskavým volal hlasom,
svojím slovom milostivým vrátil ma k prameňom živým,
aby som sa občerstvil, srdcu svojmu uľavil.

4. Čo ma od Teba odlúči? Keď Teba mám, všetko mám!
Nech ma skúška, bolesť mučí, vernosť Ti vždy zachovám.
Tebe slúžiť – moja sláva, ktorá verným sa dostáva;
v tej pravde pevne stojím, že si Pastierom mojím.

5. S Tebou sa už neobávam života ani smrti,
ja mnoho od Teba čakám, omnoho viac dáš mi Ty,
keď hodina mi nastane, povoláš ma k sebe, Pane,
podáš veniec večnosti v neskonalej radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)