MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-05
2013-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:17 min)

2013-02-23
2013-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V žití rana smrti nás náhle zastihuje.
Kto sa s láskou skloní k nám, spásou obdaruje?
Len ty, náš Pane Kriste.
Nás trápi, že sme zhrešili, mnoho zlého činili.
Presvätý Bože náš, presvätý Bože náš.
Milosrdný, presvätý Bože, večný Bože náš:
Nedaj by nás s Tebou rozlúčila časná smrť:
Kyrie eleison.
2. Mysliac na smrť, desí nás, hrozba skazy, pekla.
Kto nás vyrve z tejto tmy, kto dá viacej svetla?
Len ty, náš Pane Kriste.
Ó, skloň sa k nám v tej hodine, úpenlivo prosíme.
Presvätý Bože náš, presvätý Bože náš.
Milosrdný, presvätý Bože, večný Bože náš:
Nedaj si nám zúfať v ťažkej chvíli pri smrti:
Kyrie eleison.
3. Veľký strach pred záhubou často prežívame.
Kam schovať sa pred smrťou, kde vziať nádej máme?
Len ty, náš Pane Kriste.
Z rán Tvojich tá krv presvätá je za hriechy vyliata.
Presvätý Bože náš, presvätý Bože náš.
Milosrdný, presvätý Bože, večný Bože náš:
Daj, nech zachováme pravej viery istotu:
Kyrie eleison.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:33 min)