MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-04-02
2011-04-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otče náš milý nebeský, prikazuješ nám otcovsky,
že máme v stálej láske žiť, Teba samého vzývať, ctiť.
Otcom si nám, vyznávame, z celej duše Ťa vzývame.
2. Ó, posväť sa meno Tvoje a ráč večné slovo svoje
nám zachovávať v čistote, nech ho plníme v živote,
učenia falošného zbav a svetlo svojej pravdy zjav.
3. Príď kráľovstvo Tvoje, Pane, ktoré túžobne čakáme,
Duchom Svätým srdcia nám veď, Jeho darmi obohať svet,
zachovaj cirkev kresťanskú, odvráť od nej zlobu ľudskú.
4. Buď vôľa Tvoja, Pane náš, nech stane sa, čo Ty žiadaš,
ako v nebi i na zemi, len zostávaj stále s nami,
daj ísť žitím trpezlivo a prosiť Ťa dúfanlivo.
5. Chlieb každodenný daj nám dnes, čo potrebujeme, Ty vieš,
žehnaj prácu a chráň ľud svoj, vzdiaľ choroby, dožič pokoj;
zbav lakomstva, zbav starosti, slovom svojím sýť v hojnosti.
6. A odpusť nám naše viny, Pane Bože trojjediný,
ako i my odpúšťame vinníkom viny spáchané;
pomáhaj nový život viesť, navzájom si bremená niesť.
7. Neuvoď do pokušenia, varuj nás od poblúdenia,
daj pravde žiť necúvnuť, podopieraj, ochranou buď,
vlievaj do sŕdc vieru pevnú v slove Tvojom zakotvenú.
8. Zbav nás i všetkého zlého duši, telu škodlivého,
lebo Tvoje je kráľovstvo, moc, sláva, česť i vladárstvo
od vekov na večné veky, Otče náš v nebi veliký!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:37 min)