MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Od východu jasné svetlo z výšin na nás nádherne zlietlo,
slniečko zlaté vychádza, ktorého plamenné more,
rozliate po nebies priestore, jasný deň na svet prináša;
ó ľudia, spievajte, Boha oslavujte, ďakujte Mu,
Jeho sila predložila tento div oku ľudskému.
2. V príchode Ježiša Krista večné Svetlo a pravda čistá
svetu bola vyjavená. On premohol tmu, hriech, bludy
na slávu Otca, spásu ľudí, milosť nám v Ňom bola daná.
Ľudia, precitnite, v Bohu sa radujte! On v Synovi Pravdy
ráno dal nám dávno: Buď sláva nebies Pánovi!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:28 min)

2011-05-01
2011-05-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:27 min)