MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2010-09-15
2010-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože lásky, Otče večný! Teba vzýva ľud Tvoj vďačný,
nech nám Tvoja sláva svieti a k pravde vedie Duch Svätý.
2. Veľké naše previnenie, Tvoja milosť však väčšia je,
aj v našich slabostiach ona mocou svoju je prítomná.
3. Chceme Tvoju pravdu poznať a podľa nej verne konať,
spôsob to v nás mocou Ducha, nech ľud Tvoj Krista poslúcha.
4. V Synovi si nám všetko dal, v Ňom za dietky si nás prijal,
v cirkvi dávaš dar milosti, do večnej vedieš radosti.
5. Bože, Otče náš najmilší, pravica Tvoja nech stíši
nesvornosť a každý rozbroj, daruj nám trvalý pokoj.
6. Choďme po ceste Kristovej tam, kde nebo skvie sa nové,
kde viera dôjde videnia, nádej večného spasenia.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)