MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:29 min)

2011-03-10
2011-03-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Buď Ti chvála každý deň, Pán Boh v Trojici jeden,
že nás mdlých posilňuješ, láskavo opatruješ,
2. že zo zeme úrodnej, rosou z neba skropenej,
každodenný chlieb dávaš a práce požehnávaš.
3. Ó múdrosť neskonalá, dobrote Tvojej chvála
za pokrmy prijaté z ruky Tvojej bohatej!
4. Však i duše naše sýť, v dobrom ráč nás utvrdiť,
plnosť darov z milosti udeľ nám vo večnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)