MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:35 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veľmi milujem Ťa, Pane, neopusť ma, zostaň pri mne,
pre milosť, dobrotu Tvoju. Ani všetky krásy sveta,
s ktorými sa zrak môj stretá, nepotešia dušu moju,
no keď Teba pri sebe mám, iného si nič neželám.
Aj keď srdce biť prestane, nádejou si mi Ty, Pane.
Ježiši môj, daj radosti bez žalosti dôjsť u Teba na výsosti.
2. Verím, Pane, a vyznávam, že telo, dušu a čo mám
ráčil si mi sám darovať. Daj, by som tým slúžil Tebe,
blížnemu v jeho potreba vedel lásku dokazovať.
Chráň pred falošným učením, mocne bráň pred pokušením,
v kríži daj mi trpezlivosť, v modlitbe vrúcnu horlivosť,
Ježiši môj, daj radosti bez žalosti dôjsť u Teba na výsosti.
3. Keď príde smrti hodina, Tvoj anjel nech sprevádza ma
do nebeského domova. Kiež telo po žitia boji
spočinie tíško v pokoji v hrobe až do dňa vzkriesenia.
Zo spánku smrti ma prebuď, hriešnemu milostivý buď.
Kriste môj, daj, nech Ťa uzriem a navždy s Tebou zostanem.
Ježiši môj, daj radosti bez žalosti dôjsť u Tebe na výsosti.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:52 min)