MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj!
On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol.

2. On žije, i ja budem žiť, hriechy mi ráčil krvou zmyť.
Vedie ma cestou časnosti a dáva nádej večnosti.

3. On žije, so mnou zostáva, v Ňom svetlo pravdy poznávam.
Svieti mi v celom živote, chráni ma v svoje dobrote.

4. On žije, Strážcom je mojím, s Ním v každej búrke obstojím.
Úzkosti srdca ma zbaví, v súžení, kríži uľaví.

5. On žije, verím len v Neho nebudem dúfať v iného.
Ja viem, že žije Ježiš môj, stálej radosti On je zdroj.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:22 min)