MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó Bože, daj mi z výsosti dar pokory a tichosti,
nech ju mám v srdci, myslení, rečiach i v každom konaní.

2. Nech sa vystríham hrdosti, pýchy a namyslenosti,
čo kresťanovi nesluší a svedčí o hriešnej duši.

3. Ale pokorný a tichý, vyznávam Ti svoje hriechy,
pred Tebou sa ponižuje, milosť Tvoja blízka mu je.

4. Daj, Pane, tak poznať seba, že nič nemôžem bez Teba,
že nie som lepší od iných ľudí biednych a úbohých.

5. Keďže som len prachom zeme, Adamovo pokolenie,
nebudem sa povyšovať, ale Teba oslavovať.

6. Ak chceš, pokor ma, môj Pane, len nech Ti slúžim oddane,
zdobím sa čistým zmýšľaním, a vždy pred pýchou sa chránim.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:22 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)