MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2011-03-07
2011-03-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiša nenechám, pri Ňom navždy zostanem,
veď On mi daroval ten život, ktorý žijem,
On ho predlžuje, verne ochraňuje,
keď sa moja sila postupne zmenšuje.
2. Ježiša nenechám, zostanem s Ním aj v kríži,
pomáha mi ho niesť a horkosť jeho tíši;
vo všetkých ťažkostiach, keď Ježiš pri mne je,
pokorne prenesiem biedu i súženie.
3. Ježiša nenechám, v Ňom mám pomoc do boja,
keď diabol, svet, telo ma donútiť sa stroja
k pádu svojou mocou, Ježiš pri mne stojí,
On za mňa bojuje, môžem žiť v pokoji.
4. Ježiša nenechám, s Ním chcem žiť, s Ním i skonať,
keď On len pri mne je, čo si mám ešte žiadať,
smrťou ma prevedie k večnému životu:
Ježiša nenechám, môj cieľ a istotu.
5. Ježiša nenechám, len v Ňom moja radosť je,
v Ňom mám tu i v nebi časť a dobro najvyššie,
vo zväzku viery s Ním keď prídem do slávy,
z lásky prijme ma tam, naveky oslávi.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:47 min)