MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Čo Boh činí, to dobré je, svätá je vôľa Jeho,
čo naloží, to prospeje, ja pevne verím v Neho,
že ma On sám, môj dobrý Pán,
vyslobodí zo zlého, spoľahnem sa na Neho.
2. Čo Boh činí, to dobré je, pozná čas ku pomoci,
hojí srdce, keď choré je, lieči v každej nemoci;
klesnúť nedá, a tak teda očakávam na Neho
v deň súženia každého.
3. Čo Boh činí, to dobré je, On mi nič zlé nepraje;
premáha všetko, čo zlé je, On je zdrojom nádeje;
raz príde čas, keď ma Pán zas poteší a posilní,
veď dobre so mnou mieni.
4. Čo Boh činí, to dobré je, hoc musím aj okúsiť
bôľ, trpký kalich, súženie, ja sa predsa odstrašiť
ničím nedám, On láskou sám osladí mi horkosti
a zbaví ma žalosti.
5. Čo Boh činí, to dobré je, pri Ňom navždy zostanem,
aj keď zomrie telo moje, večný život dostanem;
Boh ma z hrobu v onú dobu prijme v slávny neba stan;
na Neho sa spolieham.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)