MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-27
2012-07-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Čo si učinil, Ježiši najmilší, čo si zavinil, Baránok najtichší,
že Ťa ukrutne tŕním korunujú trápia, bičujú.
2. Čo si len spáchal, čo učinil zlého,
dobre si konal, miloval každého,
predsa Ťa na smrť hroznú odsúdili a umučili.
3. Viem, Kriste, že som Tvoju smrť zavinil aj mojím hriechom
na kríž som Ťa pribil, za mňa si trpel, Ty Baránok tichý,
za moje hriechy.
4. Dlžníkom ja som, Ty však za mňa platíš,
ja som hriešnikom, a Ty za mňa trpíš,
ponížil si sa ako nikto iný za moje viny.
5. Ježiši, Ty si smrť hroznú podstúpil,
aby si hriešnych zo smrti vykúpil,
odpusť nám viny, zhas pekelný plameň naveky. Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:33 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)