MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-28
2011-05-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2011-05-28
2011-05-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Duch Svätý na učeníkov ako vietor a plameň
zostúpil s mocou velikou v slávny päťdesiaty deň,
tým Duchom naplnení kázali o spasení.
2. Zostúp mocne, Duchu Svätý, pravdou svojou osvieť nás,
aby sme po všetky veky mohli Krista vyznávať;
k tomu daj nám smelosti, daj vo viere stálosti.
3. V cirkvi svojej vieru živú upevňuj a mocne chráň,
nech poznáme v každú chvíľu, že v nej horí pravdy plam,
viera nech svet preniká, k spáse vedie hriešnika.
4. V sviatostiach a slove, Pane, medzi nami prebývaj,
nech pri Tebe zotrváme, Ty nás v tom podopieraj,
v cirkvi si nás zhromažďuj, večnou slávou obdaruj.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:36 min)