MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-05
2013-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2013-06-20
2013-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hodina mi prišla, Ženích môj ma volá,
tak sa s vami Lúčiť mám.
Veľká milosť Božia Zjavná mi v nej bola,
keď sa ku mne Sklonil Pán,
všetkých ťažkostí, Mnohých bolestí On ma zbavil sám.

2. Nuž, bez žiaľu, smútku, tíško, bez reptania,
z tohto sveta odchádzam, k nebeskému mestu
plný (plná) Odhodlania svoje krok obraciam,
večnej radosti Z Božej milosti tam už dochádzam.

3. Hoci sú tak krásne príbytky pozemské,
ktoré ľudia stavajú, omnoho však krajšie sú
oné nebeské, Ktoré na nás čakajú.
Tie Boh postavil, pre tých pripravil, čo Ho milujú.

4.Tam už nieto smrti, ani sĺz a žiaľov,
všetko to tam Prestane,
a čo trápilo ma bolesťou tu stálou,
tam už Navždy ustane;
po čom túžilo srdce, kým bilo, tam To dosiahne.

5. A tak, milí moji, dávam svoje „zbohom“
tejto Časnej márnosti,
aby s Kristom Pánom, mojím živým Bohom,
žil (žila) som (tam) vo večnosti.
Tam Ma, Ježiši, Pane najmilší, prijmi z milosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)