MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:30 min)

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Príď, Duchu Svätý, Bože náš, svojimi darmi naplň nás:
Láskou, vierou, horlivosťou, úprimnou srdca radosťou.
Tvoja božská moc a sila mnohých v Kristu obdarila.
Refr.: Čuj naše hlasy, ó, Pane, keď vrúcne k Tebe dnes voláme:
Haleluja, haleluja!
2. Milosťou svojou obdar nás, nech Ťa velebí každý hlas.
Daj, aby sme pevnou vierou, vrúcnym srdcom, dušou smelou
vyznávali v žití celom, že Kristus je Spasiteľom.
Refr.: Čuj naše hlasy, ó, Pane, keď vrúcne k Tebe dnes voláme:
Haleluja, haleluja!
3. Daj lásky, veď jej tak treba, jak telu vody a chleba.
Nech vánok Tvoj zas zaveje, oživí naše nádeje,
aby sme mali istotu, že Boh náš vzkriesi k životu.
Refr.: Čuj naše hlasy, ó, Pane, keď vrúcne k Tebe dnes voláme:
Haleluja, haleluja!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:33 min)